Logo

Kommentar till Skolinspektionens beslut för Säbyholms Montessori

Som tidigare informerats hade Säbyholm besök av Skolinspektionen i mitten av september. Beslutet är nu färdigt och finns att läsa HÄR. Beslutet för Säbyholm lyfter fram utvecklingsområden men konstaterar också att Säbyholm inte har några brister inom de flesta områdena. Detta har uppmärksammats av Helsingborgs Dagblad 15 november. Med anledning av beslutet och denna artikel vill vi göra ett förtydligande.

Vi motsätter oss på inga sätt de slutsatser som Skolinspektionen gjort utifrån sitt besök i september. Deras granskning kompletterar vårt kontinuerliga kvalitetsarbete i att finna de utvecklingsområden som verksamheten har, vi vill ju ha en så bra verksamhet som möjligt. Som poängteras i HD:s artikel är det inte så att Skolinspektionen anser att betygen är felaktiga, utan att rektor måste säkerställa att en likvärdig bedömning sker.

Just likvärdig bedömning har och är ett viktigt område som Säbyholm arbetat med under flera år. Bland annat med fortbildning för personal genom Skolverket och Karlstad Universitet gällande Betyg och Bedömning samt Mattelyftet tillsammans med andra lärare i Landskrona Stad. Dessutom så lyfts statistik och resultat från betyg och nationella prov ut och analyseras till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån Skolinspektionens föreläggande kommer vi att förtydliga vårt analysarbete av resultaten samt fokusera ytterligare på att säkerställa en likvärdig bedömning. Detta kommer att ske bland annat genom sambedömning och betygsdiskussioner med representanter för andra skolor till exempel IES Landskrona. Jag som rektor har fullt förtroende för lärares ansvarstagande i dessa frågor och känner mig trygg i detta. Dessutom visar enkäter med tidigare elever att de upplever sig som väl förberedda både kunskapsmässigt och studiemässigt när de läser på gymnasiet.

Som sagt välkomnar vi granskning på Säbyholm, och kommer självklart att efterleva beslutet, men upplever det som tråkigt att ha framställts som att inte vilja kommentera till tidningen trots att det var meningen att vi skulle återkomma.

Annica Sandén, Rektor Säbyholms Montessori

Presentation och anteckningar från Säbyholms Samråd 3/10-17

Tisdagen den 3:e oktober samlades representanter från verksamheten och föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna och klasserna. 

Kvällen börjades med en gemensam presentation för att sedan dela upp oss i förskolan och skolan. Presentationen och anteckningar finner ni bifogat här: Säbyholmssamråd 20171003 med anteckningar

Vi vill tacka alla som deltog i ett gott möte!

Inbjudan till Säbyholmsamrådet tisdagen den 3 oktober kl 17.30

Till: Föräldrarepresentanter per avdelning/klass (suppleanter är också välkomna)

Datum: 2017-10-03
Tid: 17.30-19.00
Plats: SO-salen, Stallet

Förhinder eller ev frågor som ska tas upp på samrådsmötet anmäls senast den 1/10 till;

Annica Sandén, 0709-671157 eller annica.sanden@sabyholm.nu

eller

Eva Ifversson, 0709-671152 eller eva.ifversson@sabyholm.nu

Skolstart på Säbyholm

Tiden springer iväg och skolstarten ligger mindre än en vecka framåt i tiden.

Onsdagen den 16:e augusti är det dags och då hälsar vi alla elever och föräldrar ny som återkommande välkomna till Säbyholm. Alla från Förskoleklass upp till skolår 9 börjar klockan 09:00 på skolgården med en gemensam uppstart. Kom gärna lite tidigare och mingla med klasskamrater och personal innan vi startar.

Efter den gemensamma uppstarten kommer respektive grupp att samlas i sina rum, information om detta får vårdnadshavare genom infobrev som skickas per mejl. 

Den allra första skoldagen för läsåret 2017/18 är slut för eleverna klockan 11:00.

Personalen ser verkligen fram emot att fylla byggnaderna igen och återigen önskar vi alla välkomna till Säbyholm!

Information gällande busskort för elever!

Viktig information gällande rätten och uthämtande av busskort:

Hej!

Läsåret 2017-18 närmar sig snabbt. Elever som bor i Landskrona kommun, går i årskurs F-3, och har minst 3 km väg till skolan, samt elever som bor i Landskrona kommun, går i årskurs 4-9, och har minst 4 km väg till skolan är berättigade till ett JOJO-kort utan kostnad.

Eleverna är välkomna att hämta sina kort på stadshuset onsdag den 16 augusti kl 0800 – 1630 då jag finns på plats i receptionen, eller vid senare datum. Trafikföretagen låter alla berättigade elever åka utan kort de första fem dagarna på läsåret.

Har ni frågor gällande skolresor är ni välkomna att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Tomas Malmberg

Verksamhetscontroller UTB/SB
Landskrona stad
Stadshuset 261 80  Landskrona
Telefon 0418-474112

 

Säbyholms Montessori har Sveriges bästa elev i engelska!

Tidigare i vår deltog eleverna på Säbyholms Montessoriskola i språktävlingen Big Challenge. Det är en tävling för elever i åldrarna 12-16 år i Europa som inte har engelska som modersmål, i  år deltog ca 600 000 elever från länder som Österrike, Sverige och Nederländerna. 
Under måndagen den 22 maj var det prisutdelning på Säbyholms Montessoriskola för de elever som presterat bäst i sina respektive åldersgrupper. De som var bäst på Säbyholm var följande: 
  • År 6: Axel Sunnqvist Sjöstrand
  • År 7: Troy Lindkvist
  • År 8: Hjalmar Falk
  • År 9: Alva Lantz

Axel i år 6 var bäst i Skåne och och tilldelades en pokal tillsammans med andra priser. Alva Lantz i år 9 var den som presterade allra bäst med 350 poäng vilket innebär full pott, med detta är hon bäst i Skåne och i hela Sverige. 

Vi söker en förskollärare eller barnskötare med intresse för Montessoripedagogiken

Om dig

Vi förutsätter att du är utbildad barnskötare eller har en förskollärarexamen, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Montessoriutbildning/intresse och erfarenhet av Montessoripedagogik är meriterande.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller behörig förskollärare med ett intresse av Montessoripedagogiken. Du ska vara flexibel, ansvarsfull, initiativtagande och ha lätt att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade, erfarna och kompetenta förskollärare och barnskötare. Här sätter vi individen och dess utveckling i centrum med ledorden frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende. Detta förverkligar vi med Montessoripedagogiken som verktyg och det är viktigt att du delar detta synsätt.

Anställningsvillkor

Om anställningsvillkor Tillsvidare tjänst Dagtid 100%. Välkommen med er ansökan senast den 31 mars 2017. Vi kommer att intervjua kandidater löpande.

Kontaktpersoner

Förskolechef Eva Ifversson,  Mobilnummer: 0709671152

eva.ifversson@sabyholm.nu

Företagets adress

Säbyholmsvägen 70 S Landskrona

Postadress

LANDSKRONA MONTESSORIFÖRENING EK.FÖRENING
Säbyholms Gård
26191 Landskrona

 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken#/annonser/20847149

Följ oss