Logo

Föräldramöte på skolan!

 
Nu har det gått någon vecka av skolstarten och det är dags för höstens föräldramöten.
 • 6/9 har Skolår 4-9 möte med start 18:00
 • 11/9 har skolår F-4 möte med start 18:00
 
Båda mötena kommer att inledas i Stallets matsal med information om bland annat Säbyholms satsning på Schoolsoft.
 
Vi hoppas att få träffa så många som möjligt!

Information inför föreningens stämma

Nu närmar sig föreningens årsstämma – den 21 mars är det dags – och vi vill påminna om att det är hög tid att betala årsavgiften för sitt medlemskap, vilket är en förutsättning för rösträtt på stämman, 350 kr till bg 5649-6078 – glöm inte att ange avsändare!  

Det finns möjligheter att inkomma med motioner till stämman! Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari så det är dags att fundera på frågan. Vill man engagera sig i styrelsen eller i valberedningen, går det bra att vända sig till valberedningen och anmäla sitt intresse! Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Vänliga hälsningar från styrelsen!

Julhälsning!

Efter en höst representerad av de  de flesta årstiderna, sol och värme, regn och storm samt snö och is, är nu terminen alldeles snart slut och framför oss ligger en mysig skön vinterro. Efter ledigheten blickar vi sedan vidare mot sommaren, för vårterminen gäller följande viktiga datum:

 • 8/1 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
 • 9/1 Studiedag för skolan och fritids, fritids öppet med vikarier
 • 10/1 Vårterminen för skolan börjar
 • 31/1 Studiedag skolan
 • v. 8 Sportlov
 • v. 13 Påsklov
 • 25/5 Studiedag skolan
 • 12/6 Skolavslutning
 • 15/6 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
 • v.29-31 Sommarro på Säbyholm, Förskola och Fritids stängt

Vi på Säbyholm är oerhört tacksamma att få träffa barn och elever varje dag. Barn och elever som är glada, positiva och vill och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Därför vill vi rikta ett stort tack till några:

Vi vill tacka alla barn och elever som gör våra dagar fantastiska. Ni är alla förebilder för varandra och goda kamrater vilket bland annat speglas i den senaste elevenkäten där alla elever i skolan uppger att de har en kompis i skolan. Dessutom så svarar 94% av eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Säbyholm.

Sen vill vi tacka alla föräldrar för att ni har förtroendet för oss och låter oss ta hand om och utbilda era barn. Vi tackar också för era insatser med bland annat städning, snickeri och andra arbetsinsatser. Ni är en viktig del i vårt arbete och era synpunkter är viktiga. På den senaste föräldraenkäten visar ni att ni är fortsatt mycket nöjda med Säbyholm (NPS 61,1% mot 59,9% vt17). Ni lyfter fram pedagogernas arbete, miljön och montessoripedagogiken som positiva exempel. Som förbättring önskar ni en tydligare kommunikation mellan verksamheten och er föräldrar. Just nu arbetar vi mot en ny digital lärplattform där bland annat kommunikation blir enklare och tydligare.

När vi nu riktar oss till er föräldrar vill vi också passa på att lyfta en viktig fråga i lärares arbete i de senare skolåren, nämligen betygssättningen. För några elever är detta terminsavslut första gången de får betyg och för andra är det näst sista gången i grundskolan. Skolverket, som är den statliga myndighet som styr skolans verksamhet, släppte nyligen en film som förtydligar hur betygsättningen går till, den rekommenderas för alla föräldrar med barn som får eller snart ska få betyg, ni finner den här: https://youtu.be/bo5VCTyZ0NA. Bland annat så lyfts det fram att betyget baseras på all tillgänglig information och och inte endast Nationella Prov.

Som avslutning vill vi rikta ett stort tack till all personal som arbetar för att Säbyholm skall vara den bästa platsen för barn och elever. Under terminen som gått har ni bland annat startat igång Grön Flagg och fortbildat er inom utepedagogik. Ni har också fördjupat era kunskaper i respektive läroplan och de ändringar som skett och kommer att ske. Säbyholm arbetar hela tiden med att utvecklas och bli en bättre arbetsplats för alla och då är det viktigt att ni trivs vilket ni bland annat visar i den senaste medarbetarenkäten (NMI 76,9% vilket är högt mot jämförbara verksamheter). Ni lyfter bland annat fram att det som gör er arbetsplats så bra är kollegorna och barnen vilket värmer allas hjärtan.

Som sagt är alla, barn, elever, föräldrar och personal, en tillgång och gör Säbyholm till den fantastiska Förskola, Skola och Fritidshem som vi är!

 

God Jul önskar vi till alla

// Eva, Annica, Pontus & Jenny

Kommentar till Skolinspektionens beslut för Säbyholms Montessori

Som tidigare informerats hade Säbyholm besök av Skolinspektionen i mitten av september. Beslutet är nu färdigt och finns att läsa HÄR. Beslutet för Säbyholm lyfter fram utvecklingsområden men konstaterar också att Säbyholm inte har några brister inom de flesta områdena. Detta har uppmärksammats av Helsingborgs Dagblad 15 november. Med anledning av beslutet och denna artikel vill vi göra ett förtydligande.

Vi motsätter oss på inga sätt de slutsatser som Skolinspektionen gjort utifrån sitt besök i september. Deras granskning kompletterar vårt kontinuerliga kvalitetsarbete i att finna de utvecklingsområden som verksamheten har, vi vill ju ha en så bra verksamhet som möjligt. Som poängteras i HD:s artikel är det inte så att Skolinspektionen anser att betygen är felaktiga, utan att rektor måste säkerställa att en likvärdig bedömning sker.

Just likvärdig bedömning har och är ett viktigt område som Säbyholm arbetat med under flera år. Bland annat med fortbildning för personal genom Skolverket och Karlstad Universitet gällande Betyg och Bedömning samt Mattelyftet tillsammans med andra lärare i Landskrona Stad. Dessutom så lyfts statistik och resultat från betyg och nationella prov ut och analyseras till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån Skolinspektionens föreläggande kommer vi att förtydliga vårt analysarbete av resultaten samt fokusera ytterligare på att säkerställa en likvärdig bedömning. Detta kommer att ske bland annat genom sambedömning och betygsdiskussioner med representanter för andra skolor till exempel IES Landskrona. Jag som rektor har fullt förtroende för lärares ansvarstagande i dessa frågor och känner mig trygg i detta. Dessutom visar enkäter med tidigare elever att de upplever sig som väl förberedda både kunskapsmässigt och studiemässigt när de läser på gymnasiet.

Som sagt välkomnar vi granskning på Säbyholm, och kommer självklart att efterleva beslutet, men upplever det som tråkigt att ha framställts som att inte vilja kommentera till tidningen trots att det var meningen att vi skulle återkomma.

Annica Sandén, Rektor Säbyholms Montessori

Följ oss