Logo

Luciafirande på förskolan 13/12 kl 15.30

Vi firar Lucia utomhus, på förskolan, den 13 december kl 15.30 tillsammans med föräldrar, syskon och släktingar för barnen på avdelningarna Kompassen, Norra, Södra och Västra.

Föräldrar och barn från småbarnsavdelningarna Lilla Södra, Lilla Norra och Lilla Västra är välkomna att titta på Luciatåget.

Medtag egen fikakorg.

 

Föräldramöte på skolan!

 
Nu har det gått någon vecka av skolstarten och det är dags för höstens föräldramöten.
  • 6/9 har Skolår 4-9 möte med start 18:00
  • 11/9 har skolår F-4 möte med start 18:00
 
Båda mötena kommer att inledas i Stallets matsal med information om bland annat Säbyholms satsning på Schoolsoft.
 
Vi hoppas att få träffa så många som möjligt!

Information inför föreningens stämma

Nu närmar sig föreningens årsstämma – den 21 mars är det dags – och vi vill påminna om att det är hög tid att betala årsavgiften för sitt medlemskap, vilket är en förutsättning för rösträtt på stämman, 350 kr till bg 5649-6078 – glöm inte att ange avsändare!  

Det finns möjligheter att inkomma med motioner till stämman! Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari så det är dags att fundera på frågan. Vill man engagera sig i styrelsen eller i valberedningen, går det bra att vända sig till valberedningen och anmäla sitt intresse! Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Vänliga hälsningar från styrelsen!

Följ oss