Logo

Tack för er värdefulla input i föräldraenkäten


Vi har nu samlat in och analyserat enkätsvaren från er föräldrar ifrån enkätundersökningen som gjordes mellan 10-18 september 2015. Stort tack för er input – den är värdefull i vår fortsatta strävan att bli bättre.

Vi kan se att många av er uppskattar det arbete som vi gör, men att vi absolut kan bli bättre. Ungefär hälften av er svarar att ni är väldigt nöjda, vilket vi är stolta och glada över. Samtidigt ser vi att drygt var fjärde förälder svarar att ni är medelnöjda eller t.o.m. missnöjda, vilket vi tar på största allvar. Generellt är ni föräldrar med barn på förskolan nöjdare än er med barn i skolan.

Vad händer nu? Vi har redan åtgärdat vissa saker och andra kommer att åtgärdas under hösten, bl.a.:

  • Kommunikation. Det finns mycket att göra inom hela kommunikationsområdet, där vi kan redan nu se ökat flöde av nyheter på hemsidan genom att vi har pratat med medarbetarna om hur vi kan kommunicera bättre. Vi har även startat en pilot med Instagram i F-3. Syftet är att dela barnens vardag på ett tillgängligt sätt till er föräldrar. Vi utvärderar upplägget under senhösten och återkommer med hur det fallit ut lite längre fram. 

  • Trafiken. Vi är väl medvetna om trafiksituationen. Det har blivit säkrare mycket för barnen i den nya lösningen, men vi behöver justera ytterligare, vilket kommer att göras under hösten.

  • Första samrådet för förskola, fritids och skola är bokat 24/11.

  • Den kanske viktigaste åtgärden är att styrelsen har tillsammans med ledningen inlett en strategiprocess under hösten för att tydliggöra mål, uppdrag och strategier för verksamheten.

Ni är viktiga!
Det är viktigt att vi fångar upp era synpunkter på detta sätt och det kommer vi att göra igen framöver. Det allra viktigaste är att dock ni har en kontinuerlig dialog med era barns pedagoger: Kom till dem eller oss andra om det är något som ni undrar över, inte förstår eller har en bra idé! Vi finns här för er och era barn!

På väg med flyg/buss

FN-dagen 2015 på förskolan

”Freden börjar med barnet” Maria Montessori
Barnen har idag rest med flyg /buss till olika kontinenter och smakat, känt, dansat, luktat, hört och sett mycket av vår värld.
På våning 2, där Norra reste med Södra, åkte barnen till Afrika (Kenya), Nordamerika, Oceanien (Australien), Europa och Asien (Kina).
Uppe på Kompassen, som hade bjudit in Västra, reste barnen till Asien (Indien), Nordamerika, Europa, (Lappland) och Australien. Barnen gjorde även handavtryck ”Alla är lika mycket värda”.

På väg med flyg/buss

Ny förskolechef på Säbyholm

Vi har anställt Eva Ifversson som ny förskolechef efter Beryl Johansson, som går i pension till årsskiftet efter över 20 år på Säbyholm. Eva kommer närmast från en roll som förskolechef i Lomma kommun och innan dess från en roll som förskolechef på Tomegårdens montessori i Lund sedan 2008.

Eva bor i Saxtorp, men är från Landskrona och började faktiskt sin Montessoribana på Säbyholm 1995. Eva börjar hos oss senast den 18 januari. Varmt välkommen till oss!

Höst

Nu är hösten här med alla sina färger och vi är ute upptäcker världen.

För pedagogen är det kringvandrande barnet en upptäcktsresande. Alla barn bör ha möjlighet att vandra omkring och låta sig ledas av det som intresserar dem. Skolan kan ge förberedande hjälp i klassrummet genom att lära ut, färger, bladens former och nervsystem, insekternas och andra djurs vanor. Allt detta öppnar intressanta områden.
För att kunna upptäcka saker måste man vara fylld av intresse,och det är vår uppgift att väcka detta intresse. (Ur M.Montessoris Barnasinnet sid145)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur.” (Ur Läroplanen 98, rev 2010 sid 10)

Tredje och sista montessoriutbildningen för föräldrar för denna gången

 

Denna gång gick Mari Smeds igenom det tredje utvecklingssteget, det mellan 12-18 år. Det kanske är det svåraste steget för barnen som nu är på väg in i vuxenvärlden, samtidigt som de fortfarande är små ibland. 

Föräldraengagemanget är ofta större i de tidigare stegen, men Mari tryckte på vikten av föräldranärvaro framförallt i denna ålder. Lite symptomatiskt var att det var färre deltagande föräldrar denna gång jämfört med de tidigare tillfällena…

Tack till alla er som deltagit i utbildningstillfällena som givit många riktigt bra diskussioner och konkreta tips inför fortsättningen!

Utemiljödag

I söndags 4:e oktober var förskolans och skolans föräldrar inbjudna att delta i trädgårdsskötseln
på förskolan, de bidrog med olika växter som planterades, ansade rabatter och körde ut flis,
allt för att barnens miljö ska bli berikad och vacker.

    

    

Montessoriutbildning

I helgen var det dax för ännu ett utbildningspass med Lotta Johansson,
utbildare från Stockholm.
Det närmar sig nu examen i den 2-åriga Montessoriutbildningen.
I april har vi ytterligare fyra pedagoger med NAMEX-utbildning.
Det är vi glada och stolta över!

Följ oss