Logo

Julhälsning!

Efter en höst representerad av de  de flesta årstiderna, sol och värme, regn och storm samt snö och is, är nu terminen alldeles snart slut och framför oss ligger en mysig skön vinterro. Efter ledigheten blickar vi sedan vidare mot sommaren, för vårterminen gäller följande viktiga datum:

  • 8/1 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
  • 9/1 Studiedag för skolan och fritids, fritids öppet med vikarier
  • 10/1 Vårterminen för skolan börjar
  • 31/1 Studiedag skolan
  • v. 8 Sportlov
  • v. 13 Påsklov
  • 25/5 Studiedag skolan
  • 12/6 Skolavslutning
  • 15/6 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
  • v.29-31 Sommarro på Säbyholm, Förskola och Fritids stängt

Vi på Säbyholm är oerhört tacksamma att få träffa barn och elever varje dag. Barn och elever som är glada, positiva och vill och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Därför vill vi rikta ett stort tack till några:

Vi vill tacka alla barn och elever som gör våra dagar fantastiska. Ni är alla förebilder för varandra och goda kamrater vilket bland annat speglas i den senaste elevenkäten där alla elever i skolan uppger att de har en kompis i skolan. Dessutom så svarar 94% av eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Säbyholm.

Sen vill vi tacka alla föräldrar för att ni har förtroendet för oss och låter oss ta hand om och utbilda era barn. Vi tackar också för era insatser med bland annat städning, snickeri och andra arbetsinsatser. Ni är en viktig del i vårt arbete och era synpunkter är viktiga. På den senaste föräldraenkäten visar ni att ni är fortsatt mycket nöjda med Säbyholm (NPS 61,1% mot 59,9% vt17). Ni lyfter fram pedagogernas arbete, miljön och montessoripedagogiken som positiva exempel. Som förbättring önskar ni en tydligare kommunikation mellan verksamheten och er föräldrar. Just nu arbetar vi mot en ny digital lärplattform där bland annat kommunikation blir enklare och tydligare.

När vi nu riktar oss till er föräldrar vill vi också passa på att lyfta en viktig fråga i lärares arbete i de senare skolåren, nämligen betygssättningen. För några elever är detta terminsavslut första gången de får betyg och för andra är det näst sista gången i grundskolan. Skolverket, som är den statliga myndighet som styr skolans verksamhet, släppte nyligen en film som förtydligar hur betygsättningen går till, den rekommenderas för alla föräldrar med barn som får eller snart ska få betyg, ni finner den här: https://youtu.be/bo5VCTyZ0NA. Bland annat så lyfts det fram att betyget baseras på all tillgänglig information och och inte endast Nationella Prov.

Som avslutning vill vi rikta ett stort tack till all personal som arbetar för att Säbyholm skall vara den bästa platsen för barn och elever. Under terminen som gått har ni bland annat startat igång Grön Flagg och fortbildat er inom utepedagogik. Ni har också fördjupat era kunskaper i respektive läroplan och de ändringar som skett och kommer att ske. Säbyholm arbetar hela tiden med att utvecklas och bli en bättre arbetsplats för alla och då är det viktigt att ni trivs vilket ni bland annat visar i den senaste medarbetarenkäten (NMI 76,9% vilket är högt mot jämförbara verksamheter). Ni lyfter bland annat fram att det som gör er arbetsplats så bra är kollegorna och barnen vilket värmer allas hjärtan.

Som sagt är alla, barn, elever, föräldrar och personal, en tillgång och gör Säbyholm till den fantastiska Förskola, Skola och Fritidshem som vi är!

 

God Jul önskar vi till alla

// Eva, Annica, Pontus & Jenny

Presentation och anteckningar från Säbyholms Samråd 3/10-17

Tisdagen den 3:e oktober samlades representanter från verksamheten och föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna och klasserna. 

Kvällen börjades med en gemensam presentation för att sedan dela upp oss i förskolan och skolan. Presentationen och anteckningar finner ni bifogat här: Säbyholmssamråd 20171003 med anteckningar

Vi vill tacka alla som deltog i ett gott möte!

Julfest på Kompassen

Vi önskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt År och passar på att tacka för den här terminen. Vi skickar med bilder från julfesten i fredags där barnen gick mellan olika stationer; julgröt med rim, tippleken med popcorn och sagor.

Förskolan besökte Krubban

I december månad bjuder Svenska Kyrkan in förskolor till ett besök i Sofia Albertina kyrka för att höra berättelsen om Josef och Maria och Jesusbarnet. I onsdags åkte avdelning Södra och Västra för att se på “Krubban” och här får barnen lukta på rökelse.

Avdelning Norras månadsutflykt

 

Tomtedockan försvann!
Tomtedockan som barnen har fått med sig hem hade försvunnit! Barnen fick ledtrådar på vägens gång från en uggla (på Ipaden). Han berättade vad barnen skulle göra och var dom skulle leta efter för att hitta tomtedockan. Den sista ledtråden var att han hade gått in för att värma sig någonstans. Barnen kom på att han kunde vara vid Lusthuset. Vi gick dit och barnen hittade en skattkista. I skattkistan satt tomtedockan som var så glad för att vi hade hittat henne att hon bjöd oss på lussefika.
Avdelning Norra

Peter Pan – Isshow

Fredagen den 4 december åkte de blivande förskolebarnen till ishallen för att se en fantstisk isshow som heter Peter Pan.
Kommunen hade bjudit in alla förskolor till detta evenemang och det var mycket uppskattat utav barn och personal.
En tös sa att hon skulle åka och titta på “Marsipan” – underbara barn.

Även Södra avdelningens Tomte var med:-).

 

Fallskärmen

Fallskärmen är en rolig och underhållande aktivitet som man gör tillsammans. Den utmanar till rörelse och utvecklar barnens motorik. De måste kunna samordna sina rörelser för att få fallskärmen till rörelse.  Att leka med fallskärmen utvecklar tillit mellan barn och vuxna, samt utvecklar personliga och sociala relationer. Vi utmana även barnen till att byta plats då de måste kunna känna tillit till varandra och kunna söka upp ögonkontakten med kompisen.

Genom sina aktiviteter blir barnet fullt medvetna och skapar den framtida människan. Barnet styrs av en stor och gåtfull kraft som det förkroppsligar steg för steg. På detta sätt skapar barnet en människa, med händerna som redskap, först under lek och sedan genom arbete. Händerna är de mänskliga intelligensens verktyg – Maia Montessori

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler -Lpfö 98, reviderad 2010

På väg med flyg/buss

FN-dagen 2015 på förskolan

”Freden börjar med barnet” Maria Montessori
Barnen har idag rest med flyg /buss till olika kontinenter och smakat, känt, dansat, luktat, hört och sett mycket av vår värld.
På våning 2, där Norra reste med Södra, åkte barnen till Afrika (Kenya), Nordamerika, Oceanien (Australien), Europa och Asien (Kina).
Uppe på Kompassen, som hade bjudit in Västra, reste barnen till Asien (Indien), Nordamerika, Europa, (Lappland) och Australien. Barnen gjorde även handavtryck ”Alla är lika mycket värda”.

På väg med flyg/buss

Höst

Nu är hösten här med alla sina färger och vi är ute upptäcker världen.

För pedagogen är det kringvandrande barnet en upptäcktsresande. Alla barn bör ha möjlighet att vandra omkring och låta sig ledas av det som intresserar dem. Skolan kan ge förberedande hjälp i klassrummet genom att lära ut, färger, bladens former och nervsystem, insekternas och andra djurs vanor. Allt detta öppnar intressanta områden.
För att kunna upptäcka saker måste man vara fylld av intresse,och det är vår uppgift att väcka detta intresse. (Ur M.Montessoris Barnasinnet sid145)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur.” (Ur Läroplanen 98, rev 2010 sid 10)

Följ oss