Logo

Julhälsning!

Efter en höst representerad av de  de flesta årstiderna, sol och värme, regn och storm samt snö och is, är nu terminen alldeles snart slut och framför oss ligger en mysig skön vinterro. Efter ledigheten blickar vi sedan vidare mot sommaren, för vårterminen gäller följande viktiga datum:

  • 8/1 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
  • 9/1 Studiedag för skolan och fritids, fritids öppet med vikarier
  • 10/1 Vårterminen för skolan börjar
  • 31/1 Studiedag skolan
  • v. 8 Sportlov
  • v. 13 Påsklov
  • 25/5 Studiedag skolan
  • 12/6 Skolavslutning
  • 15/6 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
  • v.29-31 Sommarro på Säbyholm, Förskola och Fritids stängt

Vi på Säbyholm är oerhört tacksamma att få träffa barn och elever varje dag. Barn och elever som är glada, positiva och vill och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Därför vill vi rikta ett stort tack till några:

Vi vill tacka alla barn och elever som gör våra dagar fantastiska. Ni är alla förebilder för varandra och goda kamrater vilket bland annat speglas i den senaste elevenkäten där alla elever i skolan uppger att de har en kompis i skolan. Dessutom så svarar 94% av eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Säbyholm.

Sen vill vi tacka alla föräldrar för att ni har förtroendet för oss och låter oss ta hand om och utbilda era barn. Vi tackar också för era insatser med bland annat städning, snickeri och andra arbetsinsatser. Ni är en viktig del i vårt arbete och era synpunkter är viktiga. På den senaste föräldraenkäten visar ni att ni är fortsatt mycket nöjda med Säbyholm (NPS 61,1% mot 59,9% vt17). Ni lyfter fram pedagogernas arbete, miljön och montessoripedagogiken som positiva exempel. Som förbättring önskar ni en tydligare kommunikation mellan verksamheten och er föräldrar. Just nu arbetar vi mot en ny digital lärplattform där bland annat kommunikation blir enklare och tydligare.

När vi nu riktar oss till er föräldrar vill vi också passa på att lyfta en viktig fråga i lärares arbete i de senare skolåren, nämligen betygssättningen. För några elever är detta terminsavslut första gången de får betyg och för andra är det näst sista gången i grundskolan. Skolverket, som är den statliga myndighet som styr skolans verksamhet, släppte nyligen en film som förtydligar hur betygsättningen går till, den rekommenderas för alla föräldrar med barn som får eller snart ska få betyg, ni finner den här: https://youtu.be/bo5VCTyZ0NA. Bland annat så lyfts det fram att betyget baseras på all tillgänglig information och och inte endast Nationella Prov.

Som avslutning vill vi rikta ett stort tack till all personal som arbetar för att Säbyholm skall vara den bästa platsen för barn och elever. Under terminen som gått har ni bland annat startat igång Grön Flagg och fortbildat er inom utepedagogik. Ni har också fördjupat era kunskaper i respektive läroplan och de ändringar som skett och kommer att ske. Säbyholm arbetar hela tiden med att utvecklas och bli en bättre arbetsplats för alla och då är det viktigt att ni trivs vilket ni bland annat visar i den senaste medarbetarenkäten (NMI 76,9% vilket är högt mot jämförbara verksamheter). Ni lyfter bland annat fram att det som gör er arbetsplats så bra är kollegorna och barnen vilket värmer allas hjärtan.

Som sagt är alla, barn, elever, föräldrar och personal, en tillgång och gör Säbyholm till den fantastiska Förskola, Skola och Fritidshem som vi är!

 

God Jul önskar vi till alla

// Eva, Annica, Pontus & Jenny

Presentation och anteckningar från Säbyholms Samråd 3/10-17

Tisdagen den 3:e oktober samlades representanter från verksamheten och föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna och klasserna. 

Kvällen börjades med en gemensam presentation för att sedan dela upp oss i förskolan och skolan. Presentationen och anteckningar finner ni bifogat här: Säbyholmssamråd 20171003 med anteckningar

Vi vill tacka alla som deltog i ett gott möte!

Fotografering på skolan

Följande datum gäller för årets fotograferingar:

2/9 Klassfotografering lilla skolan (Förvaltarbostaden)
3/9 Klassfotografering stora skolan (Stallet)

11/9 mellan kl. 12-16 Enskild och/eller syskonfotografering på skolan.
Blankett har mailats ut. Har ni ingen mail eller ej fått blanketten
kontakta Mia Nobring på mia.nobring@live.se eller på 0708-184663

SKOLSTART 20/8 -15

Välkomna den 20/8 till skolstarten HT-2015!

F-klassen samlas kl.8.30
Övriga klasser samlas 9.00
Dagen avslutas 11.00 och därefter fortsätter
fritidsverksamheten för de barn som har det.

Vi ser alla framemot ett nytt spännande och givande läsår!

Matrådet söker två nya föräldrar

Hej!

Matrådet söker två nya föräldrar som är intresserade och engagerade i våra barns matupplevelse på skolan!
Matrådet består just nu av tre engagerade föräldrar som har ett brinnande go!
Vi har möte en gång per månad. Mötena är effektiva och strukturerade och vi har en mycket bra stämning.

I en motion skrevs följande:
“Matrådet ska vara en rådgivare till styrelsen i frågor som rör skolmaten och andra frågor som hör därtill. Matrådet tar hjälp av föräldrar, elever och kockar för att komma fram till förbättringar i matfrågor och förmedlar dessa till styrelsen. Matrådets målsättning ska vara att den mat som serveras ska vara både god, näringsriktig, ekologisk och närproducerad.”
Är du intresserad av att bidra till ovan vänligen kontakta Matrådets sammankallande

Andrea Danielsson på andrea4email@yahoo.com eller 070-3026773.

Information från rektor

Här kommer ett långt och bitvis tråkigt informationsbrev från rektor….
Något oväntat har Sara Nordfeldt meddelat att hon inte kommer att fortsätta arbeta hos oss till hösten, anledning till detta är att Sara vill arbeta närmare hemmet. Vi kommer att sakna henne mycket och önskar henne ett stort lycka till i framtiden.

Nu till något positivt, vi har anställt en lärare, behörig i flera ämnen och Montessoripedagogik, till arbetslaget i år 4-6. Läraren lång erfarenhet i yrket och med aktuell åldersgrupp. Mer information gällande detta i nästa informationsbrev då allt inte är officiellt hos alla parter än.

Vi måste tyvärr informera er om att två elevers cyklar har blivit stulna under skoltid p.g.a. detta bör cyklarna gå att låsa.

Skolverket har skickat ett stort tack för vårt deltagande med deras enkäter, bifogar deras mail och därmed adresser till resultaten för er som är intresserade.

Information från Ordförande

Vår skola är omgiven av byggnader som tillhör andra företag. Dessa företag har bl a maskiner och annan utrustning stående utanför och inne i närliggande byggnader. Dessa byggnader och maskiner är privat egendom. Dessutom kan dessa innebära fara för eleverna att vistas i, på och utanför. Det har kommit till personalens kännedom att det varit ett elever som befunnit sig i och på dessa byggnader.

Skolan 2015-05

Vi går mot ljusare tider både bokstavligt och bildligt talat! Bokstavligt då vi går mot sommar och förhoppningsvis varmare vindar (i skrivande stund känns det verkligen avlägset!) och mycket sol. Bildligt på så sätt att det börjar falla på plats med tjänster inför hösten och att vi ser med tillförsikt framåt!
Som vi tidigare informerat om kommer det att ske förändringar till hösten gällande tjänster. Tommy och Sara som arbetar i år 4-6 respektive 7-9 byter arbetslag och Jonna som arbetar i år F-1 kommer till hösten att arbeta i år 4-6. Detta medför förändringar gällande tjänster i år F-3. Då det blivit en tjänst ledig har Fatma Unal blivit erbjuden anställning hos oss och till vår stora glädje valt att stanna hos oss. Fatma och Maria kommer att ansvara för år F-1 A. Louise kommer att arbeta tillsammans med Elise i år 2-3 B. Gerd Nilsson kommer att vikariera för Kajsa.

Till hösten arbetar alltså följande lärare tillsammans:

År F-1 A
Maria Mårtensson och Fatma Unal
År F-1 B
Sandra Nordberg och Gerd Nilsson (vikarie för Kajsa)
År 2-3 A
Ingrid Andersson och Sandra Bjernetun
År 2-3 B
Elise Pettersson och Louise Montelin

Annica Sandén, rektor

Följ oss