Logo

Julhälsning!

Efter en höst representerad av de  de flesta årstiderna, sol och värme, regn och storm samt snö och is, är nu terminen alldeles snart slut och framför oss ligger en mysig skön vinterro. Efter ledigheten blickar vi sedan vidare mot sommaren, för vårterminen gäller följande viktiga datum:

  • 8/1 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
  • 9/1 Studiedag för skolan och fritids, fritids öppet med vikarier
  • 10/1 Vårterminen för skolan börjar
  • 31/1 Studiedag skolan
  • v. 8 Sportlov
  • v. 13 Påsklov
  • 25/5 Studiedag skolan
  • 12/6 Skolavslutning
  • 15/6 Planeringsdag för all personal, förskola och fritids stängt
  • v.29-31 Sommarro på Säbyholm, Förskola och Fritids stängt

Vi på Säbyholm är oerhört tacksamma att få träffa barn och elever varje dag. Barn och elever som är glada, positiva och vill och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Därför vill vi rikta ett stort tack till några:

Vi vill tacka alla barn och elever som gör våra dagar fantastiska. Ni är alla förebilder för varandra och goda kamrater vilket bland annat speglas i den senaste elevenkäten där alla elever i skolan uppger att de har en kompis i skolan. Dessutom så svarar 94% av eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Säbyholm.

Sen vill vi tacka alla föräldrar för att ni har förtroendet för oss och låter oss ta hand om och utbilda era barn. Vi tackar också för era insatser med bland annat städning, snickeri och andra arbetsinsatser. Ni är en viktig del i vårt arbete och era synpunkter är viktiga. På den senaste föräldraenkäten visar ni att ni är fortsatt mycket nöjda med Säbyholm (NPS 61,1% mot 59,9% vt17). Ni lyfter fram pedagogernas arbete, miljön och montessoripedagogiken som positiva exempel. Som förbättring önskar ni en tydligare kommunikation mellan verksamheten och er föräldrar. Just nu arbetar vi mot en ny digital lärplattform där bland annat kommunikation blir enklare och tydligare.

När vi nu riktar oss till er föräldrar vill vi också passa på att lyfta en viktig fråga i lärares arbete i de senare skolåren, nämligen betygssättningen. För några elever är detta terminsavslut första gången de får betyg och för andra är det näst sista gången i grundskolan. Skolverket, som är den statliga myndighet som styr skolans verksamhet, släppte nyligen en film som förtydligar hur betygsättningen går till, den rekommenderas för alla föräldrar med barn som får eller snart ska få betyg, ni finner den här: https://youtu.be/bo5VCTyZ0NA. Bland annat så lyfts det fram att betyget baseras på all tillgänglig information och och inte endast Nationella Prov.

Som avslutning vill vi rikta ett stort tack till all personal som arbetar för att Säbyholm skall vara den bästa platsen för barn och elever. Under terminen som gått har ni bland annat startat igång Grön Flagg och fortbildat er inom utepedagogik. Ni har också fördjupat era kunskaper i respektive läroplan och de ändringar som skett och kommer att ske. Säbyholm arbetar hela tiden med att utvecklas och bli en bättre arbetsplats för alla och då är det viktigt att ni trivs vilket ni bland annat visar i den senaste medarbetarenkäten (NMI 76,9% vilket är högt mot jämförbara verksamheter). Ni lyfter bland annat fram att det som gör er arbetsplats så bra är kollegorna och barnen vilket värmer allas hjärtan.

Som sagt är alla, barn, elever, föräldrar och personal, en tillgång och gör Säbyholm till den fantastiska Förskola, Skola och Fritidshem som vi är!

 

God Jul önskar vi till alla

// Eva, Annica, Pontus & Jenny

Följ oss