Logo

Mål 3-5 år

Trygghet är grunden för all utveckling och inlärning

Barnets grundtrygghet skapas vid inskolningen. Regler och rutiner är en förutsättning för detta arbete. Genom en fast struktur över dagen, gör vi barnen medvetna om de regler och rutiner som finns på skolan.

Individen

Vi tar tillvara varje barns förutsättning för utveckling och visar dem respekt för den individ de är. Tillsammans med föräldrarna observerar vi barnet för att följa mognad och intresse. Vi erbjuder dem meningsfull sysselsättning och stimulerar barnet till aktivitet.

Självständighet

Barnet får träna sig i att ta egna beslut och stå för dem. De får göra egna erfarenheter och får uppmuntran och stöd av personalen. Tillfredställelse av att slutföra ett arbete man själv valt (vid behov, med stöd av en vuxen), skapar arbetsglädje och stimulerar koncentrationsförmågan.

Barnets självmedvetande växer i en miljö som är anpassad efter barnets behov.

När barnet känner sig accepterad av alla, är nöjd med sitt arbete, får medveten och fördjupad kunskap om sin omvärld och upptäcker glädjen med att klara av saker själv, så utvecklas självförtroendet och självständigheten.

Social utveckling

Genom en medvetenhet för sig själv och sin omgivning ges barnet möjlighet att utveckla ansvar, hänsyn och respekt. De får möjlighet att vara rädda om sig själva och sin omgivning.

Kultur och traditioner

Genom traditionerna tar vi tillvara vårt och andras kulturarv. Detta skapar en gemensamhetskänsla, som ger trygghet och kontinuitet.

Arbete = Lek

Arbete är lika med meningsfull sysselsättning. Barnets fantasi och kreativitet utvecklas likväl i arbete med dockor, bilar och lego, som i arbete med Montessorimaterial.

Dela detta

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss