Logo

Information från Ordförande

Vår skola är omgiven av byggnader som tillhör andra företag. Dessa företag har bl a maskiner och annan utrustning stående utanför och inne i närliggande byggnader. Dessa byggnader och maskiner är privat egendom. Dessutom kan dessa innebära fara för eleverna att vistas i, på och utanför. Det har kommit till personalens kännedom att det varit ett elever som befunnit sig i och på dessa byggnader.

Det har förekommit viss skadegörelse. Personal har pratat med elever i år 7-9 om detta och vilka konsekvenser det kan medföra för eleverna, föräldrar och skolan. Jag vill medvetandegöra detta för er så att ni också pratar med era barn om detta och påtalar faror och konsekvenser. 

Skolan har kontakt och dialog med de företag som finns om hur vi kan säkerställa miljön för både oss och dem. Elever i år 7-9 får lov att lämna skolans område. Ibland rör de sig mot dessa byggnader, vi kommer att sätta upp ett staket mot det hållet. Detta staket grinden kommer att vara låst och markera var skolans område och de andra företagens område finns. Detta för att tydliggöra för eleverna var de inte ska befinna sig. Staketet kommer också förhindra genomfart av biltrafik.

Landskrona 2015-06-05

Med vänliga hälsningar

Christer Nilsson
Ordförande

Dela detta

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss