Logo

Till vårdnadshavare med barn/elever på Säbyholms Montessori

Till vårdnadshavare för barn/elever som skall börja Förskoleklass eller skolår 7 hösten 2017.

Under perioden 30 januari till den 19 februari måste ni logga in på Landskrona stads familjeportal för att göra skolval inför höstterminen. Även om barnet/eleven skall gå kvar på Säbyholm måste ni logga in för att bekräfta att ni fortfarande vill ha platsen.

Efter att portalen stängts sker placering utifrån era önskemål och den kö som finns hos oss. Går barnet redan på Säbyholm har de en plats till höstterminen. Skulle det vara så att ni önskat annan skola men inte fått en plats behåller ni platsen på Säbyholm.

Alla som erbjuds en plats på Säbyholm får i mars ett får i mars besked från oss. Detta måste bekräftas genom undertecknande av samtliga vårdnadshavare senast den 29 mars och återsändas till Säbyholm.

Mer info om skolvalet och familjeportalen finner ni här: http://www.landskrona.se/invanare/forskola-utbildning/grundskola/val-av-forskoleklass-och-skola/

Till alla vårdnadshavare med barn/elever på Säbyholms Montessori

OBS!​ Om ni bekräftar ett platserbjudande på annan skola innebär detta att ni avsäger er platsen på Säbyholms Montessoriskola och vi tar då in från vår kö. Önskar barn/elev och vårdnadshavare att byta tillbaka till Säbyholm måste en ny anmälan till vår kö göras. Vår kö ordnas efter datum när anmälan ankom till oss. För mer information se vår hemsida.

Dela detta

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss