Logo

Kommentar till Skolinspektionens beslut för Säbyholms Montessori

Som tidigare informerats hade Säbyholm besök av Skolinspektionen i mitten av september. Beslutet är nu färdigt och finns att läsa HÄR. Beslutet för Säbyholm lyfter fram utvecklingsområden men konstaterar också att Säbyholm inte har några brister inom de flesta områdena. Detta har uppmärksammats av Helsingborgs Dagblad 15 november. Med anledning av beslutet och denna artikel vill vi göra ett förtydligande.

Vi motsätter oss på inga sätt de slutsatser som Skolinspektionen gjort utifrån sitt besök i september. Deras granskning kompletterar vårt kontinuerliga kvalitetsarbete i att finna de utvecklingsområden som verksamheten har, vi vill ju ha en så bra verksamhet som möjligt. Som poängteras i HD:s artikel är det inte så att Skolinspektionen anser att betygen är felaktiga, utan att rektor måste säkerställa att en likvärdig bedömning sker.

Just likvärdig bedömning har och är ett viktigt område som Säbyholm arbetat med under flera år. Bland annat med fortbildning för personal genom Skolverket och Karlstad Universitet gällande Betyg och Bedömning samt Mattelyftet tillsammans med andra lärare i Landskrona Stad. Dessutom så lyfts statistik och resultat från betyg och nationella prov ut och analyseras till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån Skolinspektionens föreläggande kommer vi att förtydliga vårt analysarbete av resultaten samt fokusera ytterligare på att säkerställa en likvärdig bedömning. Detta kommer att ske bland annat genom sambedömning och betygsdiskussioner med representanter för andra skolor till exempel IES Landskrona. Jag som rektor har fullt förtroende för lärares ansvarstagande i dessa frågor och känner mig trygg i detta. Dessutom visar enkäter med tidigare elever att de upplever sig som väl förberedda både kunskapsmässigt och studiemässigt när de läser på gymnasiet.

Som sagt välkomnar vi granskning på Säbyholm, och kommer självklart att efterleva beslutet, men upplever det som tråkigt att ha framställts som att inte vilja kommentera till tidningen trots att det var meningen att vi skulle återkomma.

Annica Sandén, Rektor Säbyholms Montessori

Dela detta

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss