Logo

Information inför föreningens stämma

Nu närmar sig föreningens årsstämma – den 21 mars är det dags – och vi vill påminna om att det är hög tid att betala årsavgiften för sitt medlemskap, vilket är en förutsättning för rösträtt på stämman, 350 kr till bg 5649-6078 – glöm inte att ange avsändare!  

Det finns möjligheter att inkomma med motioner till stämman! Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari så det är dags att fundera på frågan. Vill man engagera sig i styrelsen eller i valberedningen, går det bra att vända sig till valberedningen och anmäla sitt intresse! Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Vänliga hälsningar från styrelsen!

Dela detta

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss