Logo

Fallskärmen

Fallskärmen är en rolig och underhållande aktivitet som man gör tillsammans. Den utmanar till rörelse och utvecklar barnens motorik. De måste kunna samordna sina rörelser för att få fallskärmen till rörelse.  Att leka med fallskärmen utvecklar tillit mellan barn och vuxna, samt utvecklar personliga och sociala relationer. Vi utmana även barnen till att byta plats då de måste kunna känna tillit till varandra och kunna söka upp ögonkontakten med kompisen.

Genom sina aktiviteter blir barnet fullt medvetna och skapar den framtida människan. Barnet styrs av en stor och gåtfull kraft som det förkroppsligar steg för steg. På detta sätt skapar barnet en människa, med händerna som redskap, först under lek och sedan genom arbete. Händerna är de mänskliga intelligensens verktyg – Maia Montessori

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler -Lpfö 98, reviderad 2010

Dela detta

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss