Logo

Samarbete för framgång

För att lyckas i vårt uppdrag på Säbyholm att erbjuda Landskrona bästa förskola och skola, är en av de viktigaste faktorerna samspelet mellan elev, pedagog och familj. Allt bygger på förtroende och tillit, som skapas av att vi har en öppen och rak kommunikation.

Samarbete för framgång

En av de forskningsbaserade framgångsfaktorerna är att vi har höga förväntningarna på både barn och elever, men även på dig som förälder. Framförallt i föräldraskapet, men även att du ska bidra till ett gott förtroende för oss pedagoger och få eleverna att förstå att skolarbetet är viktigt. Vi uppskattar mycket om du som förälder inte talar illa om skolan eller skolpersonal inför barnen. Ofta finns det olika perspektiv, även i händelser som kanske verkar tydliga på ytan – har ni synpunkter ta upp det direkt med oss. Tillsammans gör vi Säbyholm bättre!

Dela detta

Följ oss