Logo

Pedagogiska verktyg

Google Suits for education

Sedan 2015 arbetar skolan åk 4-9 i Google Suits för Education , precis som många av de stora skolkommunerna bl.a. Malmö och Helsingborg. Eleverna har tillgång till appar för dokumenthantering, kalkylark, presentationer och att göra formulär mm. och de får sina uppgifter via Classroom. I Classroom kan läraren ge formativ bedömning och coacha eleven rätt under arbetets gång. I Google finns även stöd för uppläsningstjänst och smarta ordlistor som gör att de som har svårt att stava får bra stöd. Eleverna i de yngre åren använder sig i viss utsträckning av Googles verktyg. 

 

SchoolSoft

SchoolSoft är vår digitala pedagogiska plattform. Via plattformen kommunicerar skolan med vårdnadshavare genom infobrev och verksamhetsloggar. För de äldre eleverna kan eleven själv och dess vårdnadshavare också ta del av bedömning av genomförda uppgifter samt betyg. På plattformen anmäler vårdnadshavare frånvaro, vistelsetider på fritidshemmet och kontaktuppgifter.

 

SKOLAVTAL+

Vi har licens för Skolavtal+ på Säbyholm. Detta innehåller flera program för barn i årskurserna F-9 samt funktioner för barn med behov av särskilt stöd. Dessa ligger installerade på våra elevdatorer men finns även som webb-applikationer vilket innebär att de kan köras från internet. Detta är att föredra då elever kan spara nivåer o.dyl där. En annan fördel är att de kan jobba med detta hemifrån. Några av programmen är anpassade till persondatorer andra finns som appar till iOS och Android. En del av programmen finn också som tillägg till Chrome. Skolan administrerar konton, vid frågor kontaktar ni oss. 

INLÄSNINGSTJÄNST

Vi har avtal med Inläsningstjänst som ger oss tillgång till digitala läromedel och pedagogiska verktyg. Dessa kan användas både på skolan och hemma och de finns även en mobilapp att ladda hem till plattor och smartphones. Det är inte alla årskurser som kommer att nyttja denna tjänsten och det ska endast laddas hem böcker på anmodan av läraren. Det är läraren som aktiverar böcker som ska vara tillgängliga för elever. Man kan enligt avtalet endast ladda hem ett visst antal böcker per år varför det är VIKTIGT att detta görs i samråd med läraren. Tjänsten är ett bra verktyg för alla elever och komplettera visuellt med audiellt.
Gå gärna in på: http://www.inlasningstjanst.se/ och titta.

Dela detta

Följ oss