Logo

Skolans ordningsregler

Skolans regler som är utarbetade tillsammans med eleverna i alla klasser

Uppförande

 • Visa alla respekt
 • Du mobbar eller kränker inte någon
 • Du är mot andra som du vill att de ska vara mot dig
 • Ge varandra arbetsro
 • Använd ett vårdat språk
 • Du lyssnar på den som har ordet
 • Var aktsam om skolans material och miljö
 • DU är ansvarig för det DU gör

Allmänna trivselregler

 • Du kommer i tid och har rätt saker med dig
 • Vi hjälps åt med att hålla skolmiljön hel, ren och snygg
 • På raster går du ut och är inom skolans område
 • På kompisgungan får ni vara max 4 samtidigt
 • Stenar, grenar och pinnar får inte kastas
 • Klättra ej i träden, bryt ej heller av några grenar
 • Du ansvarar själv för saker du tar med dig till skolan
 • Vi filmar eller fotograferar endast varandra efter tillåtelse av lärare

Mobiltelefoner och plattor

 • År F-3 efter tillåtelse av lärare
 • År 4-9 efter tillåtelse av lärare, telefoner samlas in på morgonen och fås tillbaka efter skoldagens slut. 

Snöbollskastning (om vi har tur och får snö)

 • År F-6 bakom Förvaltarbostaden
 • År 7-9 på fotbollsplanen
Dela detta

Följ oss