Logo

Om skolan

stallet-barn

Välkomstbrev till läsåret 20/21

Vi bedriver skolans verksamhet i två fantastiska byggnader. I Förvaltarbostaden från 1896 går årskurserna F-3 och i det gamla häststallet, Stallet, från mitten av 1800-talet går årskurserna 4-9. Besöker du en av montessoriklasserna i lågstadiet, möter du en miljö utan traditionella skolbänkar. Istället finner du elever som arbetar ensamma eller i grupp, vid bord eller på golvet. Det finns rikligt med arbetsmaterial på hyllor längs väggarna. Precis som i förskolan väljer varje elev själv sin sysselsättning. Friheten att få handla självständigt, innebär att eleverna ägnar sig åt sina uppgifter så länge de själv önskar. De kan koncentrera sig på ett ämne en hel dag. Men friheten ställer också krav på att barnen tar en del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden på terminens kursplan. Detta innebär ett krav på planering och utvärdering. I F-3 arbetar vi åldersintegrerat F-1 och 2-3, där de äldre eleverna hjälper de yngre och på sätt både lär sig mer (att lära ut är det bästa sättet att lära sig själv) och får lära sig att ta ett större ansvar.

Friheten förutsätter också att barnen tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. I en montessoriklass, känner eleverna att de arbetar för sin egen skull – inte för lärarens. Känslan av att lyckas med en uppgift som man själv har valt, skapar naturlig arbetsglädje och självförtroende. När barn med liv och lust ägnar sig åt just det ämne som för tillfället intresserar mest, koncentrerar de sig och disciplinproblemen blir små. ”När barn får jobba i sin egen takt, minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet”

I mellanstadiet och högstadiet har vi mer traditionella klassrum, men undervisningen är fortsatt genomsyrad av montessoripedagogiken med ledorden frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende, även om det inte är lika synligt för ögat. Vi har inte åldersintegrerade klasser, men arbetar kontinuerligt över åldersgränserna, t.ex. genom ansvarsgrupper, vid temadagar och med mentorsgrupper i skolåren 7-9.

Undervisningen på Säbyholm ges eleverna möjligheter att välja vilka delar inom ett område de vill fördjupa sig inom.  En elev som gick ut 9:an beskrev det så här om hur det hade varit att gå på Säbyholm i grundskolan:
“Jag älskade hur man fick möjlighet att prova sig fram själv. Ytterligare något som jag finner väldigt positivt är det självförtroendet och självkänslan man får på Säbyholm – en bra start i livet!”

Säbyholm har de HÖGSTA meritvärdena inom Landskrona stad och läsåret 2015/16 nådde årskurs 9, 259.7 meritpoäng i genomsnitt, vilket innebär topp 10% i Sverige.

Förutom Montessoripedagogiken, bygger all undervisning i grundskolan på de forskningsbaserade pedagogiska framgångsfaktorerna (källa: Hattie m.fl.):

  • Höga förväntningar på eleverna
  • Inspirerade pedagoger som utvecklas
  • Kollegialt lärande
  • Inkluderande pedagogiska metoder

På Säbyholm utvecklar vi vårt pedagogiska koncept  kontinuerligt. Personal har fått fortbildning inom olika pedagogiska metoder såsom kooperativt lärande, genrepedagogik och läsande klass. Från metoderna plockas de moment som passar med montessoripedagogiken. Säbyholm utnyttjar den fantastiska utemiljön vi har runt omkring oss när vi kan.  Vi vet att det är avgörande för varje barns inlärning att själv få uttrycka och resonera kring olika ämnen, jämfört med mer traditionell envägsundervisning.


Ansvarig för skolan är

Annica SandenAnnica Sandén

Rektor

annica.sanden@sabyholm.nu

0709-671 157

Dela detta

Följ oss