Logo

Vår värdegrund

Säbyholms montessori vilar på en stark värdegrund, gemensam för barn, personal och föräldrar. Vi strävar efter att vara en demokratisk förskola och skola som präglas av trygghet, glädje och tolerans med ett arbetssätt som möjliggör kunskapsmässig, social och emotionell utveckling. Säbyholm är platsen där barnen har lust att lära och tar ansvar för sin inlärning samt där såväl personal som elever och föräldrar känner ett stort engagemang.

Dela detta

Följ oss