Logo

Redovisa timmar Säbyholmsfonden

Som en del i att öka barn- och elevinflytandet infördes en barn- och elevfond från läsåret 2016/17, Säbyholmsfonden. Verksamheten sätter av 50 kr/ideellt arbetad föräldratimme till fonden, som elevrådet på skolan tillsammans med rektor respektive pedagogrådet på förskolan bestämmer över hur pengar skall användas. Huvudfokus är förbättringar i utemiljön, eftersom det kommer alla tillgodo.

Förutom avsättningen till fonden, ger varje ideellt arbetad föräldratimme dessutom lägre kostnader för verksamheten. Detta kommer alla barn och elever tillgodo genom antingen högre kvalitet eller att vi får pengar över till andra aktiviteter.

Här redovisar du som vårdnadshavare dina arbetade timmar och i vilket sammanhang som du arbetat. >>

Tack för din insats – tillsammans gör vi Säbyholm bättre!

Dela detta

Följ oss