Logo

Om Säbyholm

IMG_5644

Sedan 1990 har varenda krona har återinvesterats i verksamheten på Säbyholms Montessori. Vi ligger i en idyllisk kulturmiljö på Säbyholms gård i norra Landskrona med både förskola, grundskola F-9 och fritidshem.

På Säbyholms Montessori sätter vi individen och dess utveckling i centrum med ledorden frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende, vilket vi förverkligar med montessoripedagogiken som ledstjärna och verktyg. Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barnets utveckling. Arbetsmetoderna har vuxit fram som ett svar på individens egna behov och intressen, och är lika aktuellt idag, som på Maria Montessoris tid.

Förutom montessoripedagogiken tillämpar vi de forskningsbaserade pedagogiska framgångsfaktorerna i allt vi gör (källa: Hattie m.fl.):

 • Höga förväntningar på barn och elever
 • Inspirerade pedagoger som utvecklas
 • Kollegialt lärande
 • Inkluderande pedagogiska metoder

Under våra snart 30 år har vi växt från en enbart förskola 1990 till en professionell verksamheten som år efter år levererar bland de bästa resultatet i Landskrona kommun, där vi ändå har lyckats behålla småskaligheten och tryggheten i att alla känner alla. Några viktiga årtal för oss:

 • 1990 startade förskolan i Glumslöv
 • 1994 flyttade hela verksamheten till Säbyholms gård och den nyrenoverade Herrgården (kommunen öppnar samtidigt en lågstadieskola på 3:e våningen i Herrgården)
 • 2000 flyttar kommunens skola till Förvaltarbostaden
 • 2003 tar vi över huvudmannaskapet för skolan och utökar till mellanstadiet
 • 2008 startar vi högstadiet
 • 2011 gick våra första 14 elever ut årskurs 9
 • 2012 flyttade vi in mellan- och högstadiet i nyrenoverade Stallet
 • 2015, 2016 och 2018 har vi haft de högsta meritvärdena för årskurs 9 i Landskrona kommun

Verksamheten följer helt de nationella läroplanerna och lyder under samma regelverk som alla förskolor och grundskolor, både privata och kommunala (Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, Skollagen och Läroplan för skolan Lgr 11).

Här hittar ni ett Youtubeklipp med Sven Nilsson, som är uppväxt och har arbetat på Säbyholms gård, när han håller en historisk vandring på området.

 

Dela detta

Följ oss